Saturday, January 31, 2015

โปรแกรมแผนที่ OkMap

OkMap เป็นฟรีแวร์ที่ออกแบบและพัฒนาโดยค่าย Gian Paolo Saliola: สำหรับการทำงานที่น่าสนใจด้านแผนที่ บนคอมพิวเตอร์ หรือ ดิจิตอล นั้นเอง ซึ่งแผนที่ดิจิตอลอาจจะมาจากไฟล์แผนที่ดาวโหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือจากการสแกนแผนที่เข้ามาก็ได้
จากนั้นโปรแกรมจะสามารถให้เราปรับแต่งใส่ เส้นทาง รูปร่างหรือสัญญลักษณ์ เพื่อการศึกษา หรือการสื่อสารได้ รองรับการทำงานในรูปแบบเชิงสถิติ ข้อมูลที่รวบรวมมาจากระบบ GPS เมื่อโหลดมาเก็บ และนำอุปกรณ์ GPS มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จะสามารถ ใช้แสดงตำแหน่งของเราแบบ Real time ได้OkMap is an interactive software which allows you to work on your computer screen with digital maps that you have either bought or scanned. OkMap can also import vectorial data from the most common formats and DEM data relevant to height information. Data collected by your GPS can be downloaded on your computer, stored and displayed on the maps. They can also be used to create different types of statistics. By connecting a GPS to your laptop, you can plot your position on maps in real-time. If you are connected to the network you can constantly send your position to a remote computer, or receive the position of your companions on your computer and display the related tracks on maps in real time.


What's new in this version:

GpsBabel: Updated to 1.5.1 version. FreeImage: Updated to 3.16.0 version. Waypoints: Added date-time information. Tracks: Fixed a bug when some points are outside map. Track band / proximity circle: Ray has been increased up to 500m. Predefined projections: Added Israeli TM

ดาวโหลด OKMap 

Tuesday, January 27, 2015

ทำบัตรพนักงานด้วย ID Flow Free Edition

แนะนำฟรีแวร์ สำหรับการออกแบบ และสร้างบัตรประจำตัวพนักงาน แบบมืออาชีพ คือ โปรแกรม ID Flow Free Edition
คุณสมัติของโปรแกรม
ออกแบบ และจัดพิมพ์บัตรประจำตัวพนักงาน ของบริษัท โรงงาน โรงเรียน ฯลฯ
แทรกรหัสบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและทันสมัยในการตรวจสอบ
จัดการบัตรผ่านพนักงานในรูปแบบของตารางฐานข้อมูลได้มากถึง 200 คน
สามารถจับภาพจากเครื่องสแกนเนอร์หรือกล้องจับภาพ
การพิมพ์บัตรด้านเดียว/ทั้งสองด้าน
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ID Flow Free Edition
1 การเพิ่มหรือ Add ข้อความ ชื่อหน่วยงาน ชื่อสกุลพนักงาน ตำแหน่ง
2 การ Add ภาพพนักงาน หรือโลโก้หน่วยงาน
3 การ add บาร์โค้ด ในการสแกนหรืออ่านข้อมูลบัตร
4 การใส่กราฟฟิคอื่นๆ
5 การพิมพ์บัตรประจำตัว

หน้าจอการทำงาน หลังดาวโหลดและติดตั้งแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมาทำงาน จะพบหน้าจอการใช้งานที่ดูเรียบง่าย ไม่สับสน ตามภาพ ซึ่งจะมีปุ่มควบคุมการทำงาน พื้นฐานที่สำคัญ 3 ปุ่ม ได้แก่
1 ปุ่ม Record Center คลิกเข้าไป เพื่อ edit หรือ add เพิ่มเติมแก้ไข ตารางข้อมูลของแต่ละคน เช่น ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หมายเลขบาร์โค้ค เป็นต้น
2 การแก้ไขการออกแบบของต้นฉบับ หรือตัวแบบ ให้คลิกที่ปุ่ม คุณสมบัติหรือ properties>Card printing>edit
3 คลิก Set up เพื่อเข้าไปตั้งค่าการทำงานเพิ่มเติม พวก กลุ่มของบัตรประจำตัว การตั้งค่าบน Server และบน ตัวเครื่องของเราเอง

Note: การใช้งานสามารถอ้างอิง เอกสาร คู่มือการใช้งาน ได้ที่ Help เมนู Getting Start Guide แนะนำเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม

สนใจดาวโหลด ID Flow Free Edition

Monday, January 26, 2015

ฟรีบทเรียน MP3 ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ Learn English Naturally ดาวโหลดฟรี MP3 บทเรียนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจภาษาอังกฤษ โดยทั่วไป
ภาษาอังกฤษ มีความสำคัญในการเรียนการสอบ และการใช้งาน คนที่สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จะทำให้เพิ่มศักยภาพ และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เพราะในโลกกลมๆ ใบนี้ มีเนื้อหามากมาย ที่เป็นภาษาอังกฤษ
เรียนอย่างไร้ความกดดัน เรียนได้เร็วกว่า และสนุกมากกว่า

สำหรับไฟล์เสียง MP3 สามารถดาวโหลด และบันทึกเก็บไว้ฟังยามว่างๆ บนมือถือ เครื่องเล่น MP3 หรือเปิดฟังบนคอมพิวเตอร์ก็ได้
ความสำคัญของการฝึกฟังคือ
ได้สมาธิ ได้ฝึกการคิดตาม
จะทำให้เราเป็นคนมีเหตุผล และใจเย็น
เนื้อหาในการดาวโหลดมาฟัง
จะแบ่งออกเป็นเรื่องทั่วไป
คำศัพท์และสำนวน
บทสนทนา
เรื่องเล่า
บทความ
ทิปและคำแนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ โดยไม่เน้นท่องจำไวยากรณ์ Grammar สอนโดย เจ้าของภาษา native speaker
เท่าที่ได้ลองฟัง สำเนียงมา ผมพบว่าเนื้อหาของผู้สอนมีความน่าสนใจ ออกเสียงได้ชัด ช้าๆ ฟังง่าย เข้าใจได้ดี เหมาะสำหรับการดาวโหลดมา ไว้ฝึกฟัง หรือแนะนำให้บุตรหลาน ได้ดาวโหลดมาหัดฟังครับ

ถ้าเราสามารถฟังได้เข้าใจแล้ว การสนทนาหรือการตอบโต้กลับจะค่อยๆ ตามมาอย่างอันโนมัติแน่นอน ผมขอการันตี จากประสบการณ์ตรงของผมเอง ครับ
คำแนะนำของผมคือ
ควรดาวโหลด ไฟล์ MP3 ทั้งหมด มาเก็บไว้ และฝึกฟังไปเรื่อยๆ วันละบทหรือ 2 บท บทละรอบ หรือสองรอบ เพื่อให้เกิดการซึมซับอย่างเป็นธรรมชาติ ต่อไป

ถ้าใครมีเครื่องเล่น MP3 หรือ iPod สามารถโหลดไปฟังยามออกกำลังกาย ได้ทั้งความแข็งแรง และความรู้ในเวลาเดียวกัน

พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อยากให้บุตรหลาน เก่งภาษา โดยการฝึกเรียนด้วยตนเอง ไม่ต้องไปจ่ายค่าเรียนแพงๆ ให้กับครูหรือสถาบันภาษา โดยไม่จำเป็น

ดาวโหลด ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษ 

Sunday, January 25, 2015

Demo Video Editing software download

Looking for some video editing software to download here are the links for you to check them out.
This link will lead you the their website for more detail and real download links again.
Please be informed that most of then are not free ,but allowed free download to test as demo for a period of time 15 days,or 30 days.

Which mean you need to pay for fully use or unlock the function later.
the price range is varies from 19$ - 100 $ base on the ability.

Before downloading some company need to register and some are not ,but normally it is just the common course of action for most of the company on internet.

SONY Vegas Pro 11.0 Build 700 32-bit / 13.0 Build 373 64-bit

Combines real-time SD, DV and HDV video editing with unrivaled audio tools to provide the ultimate...
Trials and Demos
Limited time or function versions
Windows Vista / Windows 7 / Windows 7 64 bit / Windows 8 / Windows 8 64 bit


Adobe Premiere Pro CC 2014.1 8.1.0 Build 81

Capture, edit, and deliver video online, on air, on disc, or on device
October 6th, 15:59 GMT

Windows 7 64 bit / Windows 8 64 bit


Corel VideoStudio Pro X7 [DISCOUNT] 17.1.0.37

HD video-editing software with DVD and Blu-ray authoring as well as Ultra High-Definition quality The easiest and fastest way to create amazing videos

Windows XP / Windows XP 64 bit / Windows Vista / Windows Vista 64 bit / Windows 7 / Windows 7 64 bit / Windows 8 / Windows 8 64 bit


MAGIX Movie Edit Pro 2015 14.0.0.160

offers beginners and more advanced users exceptional features and intuitive tools for precise video editing: Start as a novice with the simple storyboard mode and automatic optimizations or edit your videos frame by frame with a bit more experience in the timeline mode on up to 99 tracks

Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 7 64 bit / Windows 8 / Windows 8 64 bit


Avidemux 2.6.8.9046

A video editor and encoder which can edit, encode, requantize MPEG and AVI, including DivX
March 24th, 07:19 GMT

Windows All


Speed Video Splitter 4.3.43

An application created for splitting video files between most popular formats
August 3rd, 12:34 GMT

Windows All


Boilsoft Video Joiner 7.02.2

A simple, yet powerful software utility that helps you join multiple videos into one large movie w...
July 8th, 12:10 GMT

Windows All


Adobe Premiere Elements 13.0

Create astonishing movies with this comprehensive video editing suite
September 24th, 11:43 GMT

Windows 7 / Windows 7 64 bit / Windows 8 / Windows 8 64 bit


Aurora Media Workshop 3.4.47

Turn any favorite pictures and photos to video films
December 28th, 11:51 GMT

Windows All


Pinnacle Studio Plus 18

An application that can help you take control of the latest HD video editing technologies, includi...
November 2nd, 23:12 GMT

Windows Vista / Windows Vista 64 bit / Windows 7 / Windows 7 64 bit / Windows 8 / Windows 8 64 bit


Auto Movie Creator 3.26

Video editing software lets beginners create professional-quality movies
June 10th, 13:24 GMT

Windows AllVirtualDub Portable 1.10.4 Build 35491

A desktop video processing and capture application designed to help you enhance the quality of you...
November 1st, 07:51 GMT

Windows All


Smart Cutter for DV and DVB 1.9.1

ดาวโหลด Adobe Premiere Pro CS5

โปรแกรมตัดต่อวีดีโอแบบ Real time ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับการทำงานตัดต่อวิดีโอแบบมืออาชีพ ให้ความละเอียดภาพถึง 10,240 x 8,192

โปรแกรมยังมี Plugin ให้เลือกใช้งานเพิ่มเติมจำนวนมาก รวมทั้งงาน 3D

รองรับความสามารถในการทำงานตัดต่อวิดีโอ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับมืออาชีพ

โปรแกรมมาพร้อม ความสามารถที่มากมาย ในตัว เช่น การเข้ารหัสไฟล์ การเขียนแผ่นผลงาน และความสามารถรองรับกับการ์ดวิดีโอยอด นิยมส่วนใหญ่ในท้องตลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความน่าสนใจผ่าน Plugin ที่จะทำให้ประสบการณ์การทำงานด้านการตัดต่อวิดีโอของคุณ เป็นไปอย่างง่าย และสนุกท้าทายจุดเด่นคือมาพร้อมเทนโคโลยีใหม่ๆ ที่จะประหยัดหรือลดเวลาในการ Render งานวิดีโอแบบเดิมออกไป ด้วย ตัวเร่ง GPU ล่าสุด ที่จะสามารถทำให้การตัดต่อวิดีโอสามารถควบคุมได้อย่างอิสระและง่ายขึ้นกว่าเดิมโปรแกรมรองรับการทำงานของกล้องวิดีโอทุกยี่ห้อ จำนวนมาก เช่น Nikon, Sony, Panasonic เป็นต้น ทำให้ง่ายต่อการนำเข้าไฟล์วิดีโอ เพื่อทำงานตัดต่อ ลดเวลาการทำงานของเราลงไปมาก

โปรแกรมสามารถรองรับการทำงานหรือใช้ประกอบการทำงานคู่ขนานกับโปรแกรมอื่นๆ ของค่าย Adobe เช่น After Effects, Photoshop, Illustrator, Audition เพื่อทำให้งานวิดีโอของคุณ เป็นงานที่ยอมเยี่ยมและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

การปรับสมดุลสีอัตโนมัติ รองรับการตัดต่อวิดีโอแบบ 3D มีระบบการทำงานด้านเสียงที่ยอดเยี่ยมสำหรับท่านที่สนใจงานด้านตัดต่อวิดีโอแบบจริงจังหรือผู้เริ่มต้นเรียนรู้งานด้านวิดีโอ สามารถดาวโหลดไปทดลองใช้งานได้ฟรีแบบเต็มประสิทธิภาพ เป็นเวลา 30 วัน

หลังจากนั้น หากชื่นชอบประสิทธิภาพและความสามารถ แนะนำให้จ่ายเงินซื้อตัวเต็ม สนับสนุนผู้พัฒนา สนนราคาประมาณ 20$ คิดเป็นเงินไทย 600 บาท เท่านั้นเองครับ
ดาวโหลด Adobe Premiere Pro CS5 


Saturday, January 24, 2015

ประมูลสินค้าด้วย WordPress Auction Plugin 3.4

เดิมการสร้างบล็อกด้วย CMS มีหลายแบบ แต่ที่ได้รับความนิยมมากๆ มี 2 ตัว คือ WordPress กับ Joomla
เนื่องจากความง่ายและความสวยงามในการใช้งานนั้นเอง นอกจากนั้นยังมีส่วนขยาย Plugin ให้เลือกดาวโหลดและเลือกใช้งานตามต้องการจำนวนมาก

WordPress  เดิมเคยนิยมใช้เป็น Blog ส่วนตัว สำหรับการบันทึกและขีดเขียน เรื่องราวต่างๆ ในลักษณะของบันทึกออนไลน์ Diary ต่อมาได้รับความนิยมมากขึ้น ในหมู่ผู้ใช้งานทั่วไป รวมทั้งในเชิง ธุรกิจ ที่บางบริษัท หรือองค์กร ได้หันมาพัฒนา Blog เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอย่างจริงจัง 
สำหรับ Plugin หรือส่วนขยายความสามารถที่นำมาฝากในวันนี้ เป็นส่วนขยายสำหรับผู้ที่ต้องการประยุกต์หรือขายสินค้าแบบ ประมูลขาย บนบล็อก WordPress  ของคุณ 
คุณสมบัติที่สำคัญคือ
ระบบจัดการประมูลสินค้า โดยไม่จำกัดจำนวน 
ใส่ภาพประกอบสินค้า
ระบบจ่ายเงินออนไลน์ด้วย Paypal
และการตั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็น 
คำแนะนำการติดตั้ง 
แตกไฟล์ออก และ Upload ไปที่ห้อง /wp-content/plugins/ 
จากนั้นให้ไป Activate ให้เริ่มทำงานได้ ใน Plugins Menu

ดาวโหลด WordPress Auction Plugin 3.4 

Unpack and upload it to the /wp-content/plugins/ directory.
Activate the plugin through the 'Plugins' menu in WordPress.
Backend page for managing auctions
Unlimited auctions on the same time
Add images to products
PayPal payment
HTML auction descriptions
Set end dates per auction
Various included styles
Sidebar widget
AJAX interface

A WordPress plugin for hosting auctions and selling products online

Thursday, January 22, 2015

ดาวโหลด Windows 10 Technical Preview for Enterprise

สำหรับท่านที่กำลังใช้งาน Windows 7 หรือ Windows 8 ยังไม่ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ ตอนนี่ทราบข่าวหรือยังว่า Windows 10 เปิดให้ดาวโหลดรุ่นเบต้า หรือรุ่นทดลองใช้งานกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับ

สามารถดาวโหลดได้จาก ลิงค์นี่ http://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-technical-preview-for-enterprise

การลงทะเบียน เพื่อขอลิงค์ดาวโหลดข้อมูล
สามารถใช้บัญชี email และรหัสผ่านของเรา เพื่อ Log in เข้าไปยังหน้าต่างรายการดาวโหลด

ต้องให้ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ วัตถุประสงค์ในการทดลอง และระบบ OS ปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่ 'ระบบบิต 32หรือ 64 จึงจะสามารถดาวโหลด ไฟล์ Windows 10.iso ได้

และตัวเลือกไฟล์ในการติดตั้ง 2 แบบ
Upgrade กับ ลงใหม่ทั้งหมด Clean install


Note: ไฟล์นามสกุล .iso เป็นไฟล์แบบ image ไฟล์ ซึ่งจะต้องมีการใช้โปรแกรมเขียนแผ่น DVD ลงแผ่นก่อน จึงจะสามารถนำไป install ต่อไปได้

ขนาดของไฟล์ ในการดาวโหลด 3.81 GBเสป็คเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ Windows 10
ซีพียู :ความเร็ว 1 GHz หรือมากกว่า
แรม : 1 GB (สำหรับ 32 บิท) หรือ 2 GB (สำหรับ 64 บิท)
ฮาร์ดดิสก์ : 16 GB
การ์ดจอ : รองรับ Microsoft DirectX 9 กับ WDDM driver
บทสรุป
Windows 10 เปิดตัวมาพร้อมกับการนำเมนูใช้งานแบบ Start menu กลับมา
ส่วน รูปแบบและฟั่งชั่นการทำงานก็บังคง Concept เดิม ในการผสมผสานการทำงานและความบันเทิงเข้าด้วยกัน ในรูปแบบของกึ่ง PC และแท็บเล็ต ที่รองรับการใช้งานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตรฐานทั่วไป และการเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ในรูปแบบของ Tablet ที่กำลังมีบทบาทและได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

ภาพหน้าต่างการทำงานของ Windows 10 ที่มีการนำเอาเมนูเริ่มต้น Start Menu กลับมาใช้งาน 
 

Google+ Followers

About Me

Imagine is more important than knowledge

Blog's ranking